دسته بندی نژاد سگ ها
1397/12/23
42 بازدید

اپنزلر سنن هاند

اپنزلر سنن هاند

نژاد اپنزلر سنن هاند نادرترین نژادهای سگ کوهستانی سوئیس باستان است. او به عنوان سگ مزرعه، نگهداری دام، کشیدن چرخ دستی و حفاظت از مزرعه در منطقه سانکت سوئیس زندگی میکرد .او یک سگ نگهبان خوب است، اما او نیاز دارد تا در تولگی اجتماعی شود. او نیاز به ورزش و تحرک زیاد دارد در غیر اینصورت کم حوصله  و مخرب میشود .

 اپنزلر سنن هاند

آمار حیاتی نژاد اپنزلر سنن هاند |  Appenzeller Sennenhunde

دسته بندی نژاد: سگ گله
قد: ۴۸ تا ۵۵ سانتی متر
وزن: ۲۲ تا ۲۵ کیلو گرم
طول عمر: ۹ تا ۱۲ سال

 

وزن و اندازه نژاد اپنزلر سنن هاند |   Appenzeller Sennenhunde

وزن در نرها: (۲۲-۲۵)  کیلو گرم، در ماده ها: (۲۲-۲۵)  کیلو گرم.

قد در نرها: (۴۸-۵۵) سانتی متر، در ماده ها: (۴۸-۵۵) سانتی متر.

 

 اپنزلر سنن هاند

آراستن نژاد اپنزلر سنن هوند |   Appenzeller Sennenhunde

یک لایه، پوشش براق سیاه و سفید و یا قهوه ای با لکه های قهوه ای مایل به زرد و سفید، پوشش لایه سیاه و سفید، قهوه ای، خاکستری و یا ضخیم دارد. آراستن موهای او ساده است و به شانه زدن منظم نیاز دارد .

 اپنزلر سنن هاند

محل نگهداری نژاد اپنزلر سنن هاند |   Appenzeller Sennenhunde

اپنزلر سنن هوند ساکت و آرام، کم انرژی، در داخل خانه نسبتا آرام، با ساکنان دیگر در خانه رفتار خوبی دارد وبرای آپارتمان مناسب است.

اپنزلر سنن هاند