1397/12/24 نژاد استرالیان شپرد

نژاد استرالیان شپرد

استرالیان شپرد با هوش و همه کاره می باشد. او یک سگ پر انرژی است که برای حفظ یک گله گوسفند ایده آل است. استرالیان شپرد به ورزش و فعالیت زیادی نیاز دارد برای همی...

ادامه مطلب