دسته بندی سگ ها
1397/12/18
70 بازدید

مرد بی خانمان آمریکایی و 31 سگ همراه او

مرد بی خانمان آمریکایی و 31 سگ همراه او

یک مرد بی خانمان 31 سگی را که به همراه آنها در جنگل زندگی می کرد تحویل داد!
یک مرد بی خانمان اهل ایالت تنسی امریکا 31 سگی را که به همراه آنها در پارک جنگلی زندگی می کرد تحویل مقامات این ایالت داد.
گروه امداد و نجات حیوانات موفق به بازپس گیری این سگ ها از مرد بی خانمان شد. به گفتۀ هیسلی (Haisley) رئیس گروه امداد و نجات حیوانات صاحب این سگ ها یا همان مرد بی خانمان به مدت 16 سال است که در جنگل زندگی می کند.
هیسلی اظهار کرد: "این واقعاً یک شرایط استثنایی و مهیج بود. من هرگز اسم کار این مرد بی خانمان را دزدی و پنهان کاری نمی گذارم چرا که او حیوانات را مورد اذیت و آزار قرار نمی داد و از آن ها استفاده و بهره ای نمی برد بلکه به آنها توجه می کرد."  وی افزود: این مرد بی خانمان به هیچ عنوان راضی به ترک سگ ها نبود و حتی وقتی می خواستیم او را تحت درمان قرار دهیم تا از سلامت سگ ها اطمینان حاصل نکرد با ما برای درمان همراهی نکرد!
همچنین در رابطه با سگ ها هیسلی گفت این سگ ها همگی  درون انگل و برون انگل داشتند و دارای دندان های شکسته و زخم ها و جراحاتی بودند یکی از آنها یکی از پاهایش شکسته بود.
به گفتۀ هیسلی از آنجائیکه این مرد که تاکنون هویت او شناسایی نشده، داوطلبانه حیوانات را تحویل گروه امداد و نجات حیوانات داد هیچ گونه جرمی شامل او نمی شود!