1398/01/27 نژاد کالی

نژاد کالی

سگ کالی نژاد سگ بومی اسکاتلندی است که عمدتا در مناطق کوهستانی زمینهای پست و شمال انگلستان، جایی که از او به عنوان سگ نگهداری مورد استفا...

ادامه مطلب