1398/01/19 نژاد سیبری

نژاد سیبری

سیبری دوست دارد که همیشه کنار شما باشد، گربه مهربانی است دنبال شما در خانه راه میافتد مثل تماشای تلوزیون یا کار با کامپیوتر و حتی زمانی...

ادامه مطلب