1398/01/01 نژاد باست هوند

نژاد باست هوند

سگهای نژاد باست هوند دارای دست و پا و قد کوتاهی هستند به همین دلیل در زمینهای پراز گیاه و بیشه زارها به راحتی میتوانند بدوند و شکار خود...

ادامه مطلب
1398/01/07 نژاد بردر تریر

نژاد بردر تریر

بردر تریر ها جثه ی کوچک، پوشش خارجی زبر و موهایی به شکل سیم و مضاعف، چشمهایی به رنگ جگری تیره، گوشهایی کوچک، بینی به رنگ سیاه، دندانهای...

ادامه مطلب
1398/01/20 نژاد چاو چاو

نژاد چاو چاو

یکی از خصوصیات نژاد چاو چاو زبان آبی مشکی و پاهای عقبی صاف اوست که باعث خرامیده راه رفتنش می شود. موهای خارجی چوچو دو نوع می باشد: یکی ...

ادامه مطلب
1398/01/27 نژاد کین کورسو

نژاد کین کورسو

کین کورسو جثه متوسط، هیکل تنومند و محکم، قدرتمند با عضلاتی کشیده دارد. این نژاد طول بدنش بلندتر از ارتفاع آن است. دارای سینه فراخ، عضلا...

ادامه مطلب
1398/02/04 نژاد هاوانیز

نژاد هاوانیز

نژاد سگ هاوانیز محاسن زیادی ازجمله موهای بلند، ابریشمی، چشمانی بینا و اندازه مناسب دارد. او بعنوان یک سگ همدم در بین اشراف کوبا پرورش د...

ادامه مطلب